• 502 679 456
  • wojciech.szymczak@wap.net.pl

Kontakt

Wojciech Szymczak – radca prawny

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji.

Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywał przy kompleksowej obsłudze podmiotów rynku kolejowego, mediów oraz nieruchomości.

W swojej praktyce zawodowej specjalizuje się w dziedzinie prawa kolejowego, prawie spółek handlowych, prawie cywilny, prawie mediów, z uwzględnieniem tematyki praw autorskich i pokrewnych.

Stale współpracuje z firmami doradczymi, świadcząc bieżącą pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców w trakcie rozpoczynania i prowadzenia przez nich działalności gospodarczej.

Zajmuje się także zastępstwem procesowym z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umów, a także prawa pracy.

Prywatnie miłośnik sportów walki oraz podróżowania.

@: wojciech.szymczak@wap.net.pl

mobile: 502 679 456

 

Aleksandra Bomba – radca prawny

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji.

Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywała przy kompleksowej obsłudze podmiotów rynku energetyczne, zarówno po stronie wytwórcy i dystrybutora, jak również podmiotów świadczących sprzedaż energii i paliw.

Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie gospodarczym, prawie cywilnym, prawie nieruchomości oraz prawie zamówień publicznych. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną i doradztwem korporacyjnym na rzecz przedsiębiorców.

Stale współpracuje z firmami doradczymi, świadcząc bieżącą pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców w trakcie rozpoczynania i prowadzenia przez nich działalności gospodarczej.

Zajmuje się także zastępstwem procesowym z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umów, a także prawa pracy.

Prywatnie miłośnik Nordic Walking oraz nurkowania.

@: aleksandra.bomba@wap.net.pl

mobile: 508 192 310